Hopp til innhold

William Shakespeare

Fra Wikiquote
(Omdirigert fra «Shakespeare»)
Uoversatt: Denne artikkelen er ikke fullstendig oversatt til norsk.
William Shakespeare

William Shakespeare (1564 - 1616), engelsk dramatiker og poet

Hamlet[rediger]

 • «Ja, jeg vil viske ut av minnets tavle
  hver tåpelig og likegyldig strek:
  min lesning, alle skisser, alle bilder
  som jeg har sett og samlet i min ungdom.
Første akt, scene V, vers 95.

Diverse[rediger]

 • Den som drikker masse vin sover godt. Den som sover synder ikke. Den som ikke synder blir salig. Ergo: Den som drikker masse vin blir salig!
 • Hvis musikk er kjærlighetens føde, spill videre!

Fra skuespill[rediger]

 • Et tu Brute? Så fall, Cæsar!
Cæsar i Julius Cæsar, tredje akt, første scene.
 • En hest! En hest! Mitt rike for en hest!
Kong Rikard i Rikard III, femte akt, fjerde scene.
 • Nå er vårt tungsinns vinter blitt forvandlet/ av solen York til herlig sommertid.
Gloucester (senere Kong Rikard) i Rikard III, første akt, første scene.
 • All flid som ikke har et mål vil tørke inn og dø.
 • Ha-ha! Hvilken tåpe Kjærligheten er! Og Tilliten, hans svorne bror, en meget enfoldig Herre!
A Winter's tale.
 • Mer enn denne lykt lyser i mørket, lyser en virkelig god gjerning i en mørk verden.
 • Den som tar mitt gode navn og rykte, blir ikke rik, men gjør meg fattig.
 • Aldri var der en filosof som tålmodig kunne tåle tannverk. Grøtte
 • Jeg hater utakknemlighet i et menneske mer enn løgn, forfengelighet, sladder, drikkeferdighet eller hvilken som helst snev av last.
 • Har du en venn hvis valg har stått sin prøve, da knytt ham til din sjel med bånd av stål.
 • Jeg er villig til å rose enhver som roser meg.
 • Kjærligheten ser ikke med øynene, men med sjelen
 • For et mesterverk mennesket er! Så opphøyet i sin fornuft! Så ubegrenset i sine evner! Så uttrykksfullt og beundringsverdig i skikkelse og bevegelse! Så lik en engel i handling! Så lik en gud i tankekraft! Verdens pryd! Alle skapningers forbilde!
 • Hvor det er virkelig vennskap, behøves ingen seremonier.
 • Uten godhetens milde skjær trives skjønnhet ikke
 • Selv usle redskaper kan utøve storverk.
 • Når kjærligheten taler, blir alle guders røster så samstemte at hele himmelen slumrer.
 • Hvis du ikke kan huske den minste dumhet som kjærligheten har fått deg til å begå, da har du aldri elsket.
 • Der det er ekte vennskap, behøves ingen seremonier.
 • Klok er den far som kjenner sitt barn.
 • Tal varsomt hvis du taler om kjærlighet.
 • Kjærligheten er dyp som havet. Jo mer den gir, desto mer har den i behold.
Fra Kjøpmannen i Venedig.
 • Sorgen er livets fiende.
 • Å være forberedt på alt - er alt.
 • Kjærligheten er en sykdom som ikke helbredes.
 • Et liv uten et vennskap er som et liv uten sol.
 • Tvilen er vår sviker,som ofte har forspilt en mulig seier ved frykt for handling
 • Stundom er mennesket herre over sin skjebne.
Fra Julius Cæsar.

I Vidunderlige nye verden[rediger]

Det er et stort antall sitater fra Shakespeare i Vidunderlige nye verden (Brave New World), Aldous Huxleys dystopiske roman fra 1932. Sitatene er hentet fra skuespill og andre verker av William Shakespeare.

Antonius og Kleopatra (Antony and Cleopatra)[rediger]

Eternity was in our lips and eyes,
side 157 Antonius og Kleopatra (I, iii)

Hamlet[rediger]

Nay, but to live
In the rank sweat of an enseamed bed,
Stew’d in corruption, honeying and making love
Over the nasty sty…
Kapittel 8, side 137 Hamlet (III, iv)

When he is drunk asleep, or in his rage,
Or in the incestuous pleasure of his bed…
Kapittel 8, side 133 Hamlet (III, iii)

Whether 'tis better in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
and by opposing end them?
Kapittel 17, side 235f. Hamlet (III, i)

To sleep: perchance to dream
For in that sleep of death what dreams may come?
Kapittel 18, side 250 Hamlet (III, i)

Kong Johan (The Life and Death of King John)[rediger]

I Pandulph, of fair Milan cardinal
side 237 Kong Johan (III, i)

Kong Lear (King Lear)[rediger]

The wren goes to 't, and the small gilded fly
Does lecher in my sight.
Kapittel 13, side 195 Kong Lear (IV, vi)

The fitchew, nor the soiled horse, goes to't
With a more riotous appetite.
Down from the waist they are Centaurs,
Though women all above: But to the girdle do the gods inherit,
Beneath is all the fiends';
There's hell, there's darkness, there's the sulphurous pit,
Burning, scalding, stench, consumption; fie,
fie, fie! pah, pah!
Give me an ounce of civet,
good apothecary, to sweeten my imagination:
Kapittel 13, side 195 Kong Lear (IV, vi)

The gods are just, and of our pleasant vices
Make instruments to plague us:
The dark and vicious place where thee he got
Cost him his eyes.
Thou hast spoken right, 'tis true;
The wheel is come full circle: I am here.
Kapittel 17, side 235 Kong Lear (V, iii)

As flies to wanton boys, are we to the gods.
They kill us for their sport.
Kapittel 18, 254 Kong Lear (IV, i)

Macbeth[rediger]

The multitudinous seas in incarnadine,
Kapittel 7, side 117 Macbeth (II, ii)

To-morrow and to-morrow and to-morrow...
Kapittel 8, side 136 Macbeth (V, v)

Othello (Othello, the Moor of Venice)[rediger]

Goats and monkeys!
Othello (IV, i)

O thou weed,
Who art so lovely fair and smell'st so sweet
That the sense aches at thee
side 200 Othello (IV, ii)

Was this fair paper, this most goodly book,
Made to write 'whore' upon?
side 200 Othello (IV, ii)

If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have waken'd death
side 238 Othello (II, i)

The Phoenix and the Turtle[rediger]

Let the bird of loudest lay,
On the sole Arabian tree,
Herald sad and trumpet be,
side 186 The Phoenix and the Turtle

Property was thus appalled,
That the self was not the same;
Single nature's double name
Neither two nor one was called.
Reason, in itself confounded,
Saw division grow together,
side 186 The Phoenix and the Turtle

Romeo og Julie (Romeo and Juliet)[rediger]

On the white wonder of dear Juliet's hand may seize
And steal immortal blessing from her lips,
Who even in pure and vestal modesty,
Still blush, as thinking their own kisses sin.
side 146 Romeo og Julie (III, iii)

O, she doth teach the torches to burn bright!
It seems she hangs upon the cheek of night
Like a rich jewel in an Ethiope's ear;
Beauty too rich for use, for earth too dear...
side 181 Romeo og Julie (I, v)

Is there no pity sitting in the clouds,
That sees into the bottom of my grief?
O, sweet my mother, cast me not away!
Delay this marriage for a month, a week;
Or, if you do not, make the bridal bed
In that dim monument where Tybalt lies.
side 187 Romeo og Julie (III, v)

Stormen (Romeo and Juliet)[rediger]

If thou dost break her virgin-knot before
All sanctimonious ceremonies may
With full and holy rite…
side 191 Stormen (IV, i)

How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is!
O brave new world,
That has such people in't!
side 215 Stormen (V, i)

Sometimes a thousand twangling instruments
Will hum about mine ears, and sometime voices
side 224 Stormen (III, ii)

Admired Miranda!
Indeed the top of admiration! worth
What's dearest to the world! (...) O you, so perfect and so peerless are created of every creature's best.
Akt III Scene I
kapittel 13, side 190

Timon fra Athen (Timon of Athens)[rediger]

for those milk-paps,
That through the window-bars bore at men's eyes Exactly Quoted (John)
Akt IV Scene III
kapittel 13, side 194

Troilus og Kressida (Troilus and Cressida)[rediger]

Her eyes, her hair, her cheek, her gait, her voice,
Handlest in thy discourse, O, that her hand,
In whose comparison all whites are ink,
Writing their own reproach, to whose soft seizure
The cygnet's down is harsh…
side 146 Troilus og Kressida (I, i)

Outliving beauty's outward, with a mind
That doth renew swifter than blood decays!
side 195 Troilus og Kressida (III, ii)

But value dwells not in particular will;
It holds his estimate and dignity
As well wherein 'tis precious of itself
As in the prizer:
side 242 Troilus og Kressida (II, ii)

Julius Cæsar (Julius Caesar)[rediger]

Lend me your ears
Kapittel 15 Julius Cæsar (III, ii)

It was Greek to me. Julius Cæsar (I,ii)

Eksterne pekere[rediger]

Commons har mer multimedia relatert til William Shakespeare