Hopp til innhold

Afrikas Historie - Kapittel 11: Uavhengighet og krise, 1960-1990

Fra Wikiquote

Side 331:

  • "Utbrytingsforsøkene kastet interessant lys over nasjonsproblemet i Afrika. Ingen av dem ble begrunnet ved å henvise til nasjonalitetsprinsippet. Det ville gitt altfor smal basis for uavhengighetskravet og støtt vekk tilhengere fra minoritetsgrupper. Det var provinsen, den territoriale enheten, som ble løsrevet. Men dermed oppstod koloniterritoriets problem på det provinsielle planet; de mindre stammene i provinsen fryktet å bli dominert av den ledende folkegruppen. Noe brukbart alternativ til kolonimaktenes statsbygging syntes ikke å foreligge."

Side 339:

  • "alt i alt er vi trolig på sikrest grunn når vi søker etter forklaring på militærkuppene, liksom på ettpartiregimene, i materielle egeninteresser."
    • Om kuppene etter frigjøringen på 1960-tallet og senere.

Side 343:

  • "Tilførselen av utviklingshjelp, fra internasjonale organer, nasjonale bistandsorganisasjoner og private foreninger, gav ledersjiktet en gratis tilgang på store midler som gjorde det mulig å fordele goder til enkeltpersoner, grupper og distrikter lenger enn de ellers ville ha maktet"

Side 353:

  • "et sosialistisk program var avhengig av tjenestemenn med nasjonalfølelse, ideologisk skolering, teknisk kompetanse og offentlig moral. Der dette manglet, ble en statlig reguleringsøkonomi nesten umulig å gjennomføre.

Side 356:

  • "Alt i alt viste den svarte økonomien hvilken oppfinnsomhet og tiltaksevne som lå i den afrikanske tradisjonen, den var av de få ting som virkelig fungerte."