Afrikas Historie - Kapittel 1: Et kontinent blir bosatt

Fra Wikiquote

Side 41:

  • "Et grunnleggende årsaksforhold i afrikansk historie sør for Sahara har vært lav befolkningstetthet og dermed overskudd på jord. I en slik situasjon har den viktigste veien til sikkerhet, rikdom og makt vært kontroll over mennesker - ikke kontroll over jord og fast eiendom, slik som i europeisk historie."
  • "Et særtrekk ved afrikanske familieforhold er at polygamiet har vært det normale. En forklaring kan være at ønsket om flest mulig barn har ført til at de eldre mennene har brukt sin makt til delvis å monopolisere adgangen til kvinner. Det er anslått at ca. to tredjedeler av kvinnene på landsbygda i Yorubaland i Nigeria på 1800-tallet var i polygame ekteskap."

Side 43:

  • "Dette er modellen for hva vi kan kalle akefale (hodeløse) eller desentraliserte samfunnsordninger. Sammenlignet med andre verdensdeler har de vært særlig utbredt i Afrika. Store folkegrupper på flere millioner mennesker, så som igbofolket i Nigeria, kunne være organisert på denne måten. Det er anslått at bortimot halvparten av alle afrikanere levde i desentraliserte samfunn ved begynnelsen av koloniperioden i forrige århundre."