Akutten 113

Fra Wikiquote
  • Jeg spurte ikke om pasientens bostedsadresse. Jeg gjentar: Hva er pasientens folkeregistrerte adresse?
  • Jammen det er jo klart, vi må jo kjøre pasienten til det nærmeste sykehuset! Det er jo bare å gi blanke faen i at Statens helsemelding klart og tydelig fastslår at helsekronene ikke følger pasienten, men bevilges til hvert lokalsykehus basert på regionens innbyggertall og alderssammensetning. Så hvis du kjører denne pasienten til det nærmeste sykehuset til tross for at pasienten ikke tilhører dette sykehuset, vel, voilà: Da har du gitt Rikshospitalet et budsjettmessig og organisatorisk fittehelvete!
  • La meg fortelle deg hvorfor jeg ble lege. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å studere medisin. For meg så virket hele Helsevesenet som et eneste organisatorisk kaos. Men så fikk jeg høre om hvordan sykehusene er organisert i lokal-, sentral- og regionalsykehus samt sykehus med landsdekkende funksjoner. Da var det jeg fikk det: legekallet.