Arvo Pärt

Fra Wikiquote
Arvo Pärt (2008)
  • For at komponisten skal kunne fylles av Den Hellige Ånd må han fraskrive seg sin egen vilje.