Axel Oxenstierna

Fra Wikiquote
Axel Oxenstierna

Greve Axel Gustafsson Oxenstierna (16. juni 1583-28. august 1654) var en svensk statsman.

Om Sveriges stilling[rediger]

  • Först är allmänt veterligt, att alla våra grannar äre våre fiender, de Poler, Rysser och Danske, så att ingen ort i Sverige, Finland och Livland kan säga, att han är för fienden säker, så att vi, snarast sagt, ingen landsort have fullkomligen att lita på. ... Till det andre have vi platt inge vänner, som vår olägenhet går till hjärtat, och där än någre kunde finnes, som icke voro oss obevågne, är dock ingen hjälp eller undsättning av dem att förmoda.
Beskirvelse av Sveriges utrikespolitiske stilling i 1612, ett par måneder etter Gustav II Adolfs bestigning av tronen, i et brev til enkedronning Kristina. Gjengitt i Kanslern Axel Oxenstierna av Gunnar Wetterberg.

Fra verdens ufornuft[rediger]

  • 'An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur. (Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs).
Axel Oxenstierna skal ha sagt dette til sin sønn Johan, som før reisen til Münster tvilte på sin evne til å förhandle for Sverige i den Westfalske freden.

Eksterne koblinger[rediger]