Bernt Lomeland

Fra Wikiquote

Stifter av Menigheten Samfundet. Religiøse menigheter på sør- og vestlandet.

 • Du treffer Gud aldri uten i kjød.[1]
 • Her er ikke et menneske som kan bli opplært til himmerikes rike uten den som viser blind og ubetinget lydighet i alle deler mot Guds sendebud. [2]
 • Den som du tror best, skal du prøve mest. [3]
 • Har du funnet ditt sidestykke i ondskap? [4]
 • En smittes så uformerkt av sine omgivelser. [5]
 • For min part må jeg si at det egentlig var statskirkens skifte av dåp som for meg stengte dørene til alle de kirker som jeg som medlem av statskirken tidligere hadde benyttet. Skifte av dåp ble for meg også et skifte av frelser, og av den pakt som i kristendommens ene og rette dåp blir inngått mellom Gud og den som blir døpt, ved hans Ånd i Kristus.[6]
 • Det kommer heller ikke et kristenmenneske til verden uten å bli født av kristenmenneske. [7]
 • Vi kom bort fra Gud ved ikke å lyde ham, og vi kan bare komme tilbake til ham ved å lyde ham. [8] og [9]
 • Man kan hva man vil [...] Du kan finne veien om du vil,og kan du finne veien, så kommer du inn i troen, og kommer du inn i troen, så er alle ting mulige for deg. [10]
 • Du skal be Gud at han vil oppvekke og skape troen i deg, ellers blir du til evig tid uten tro [11]

Referanser[rediger]

 1. Prekener av B. Lomeland (Egersund 1938), side 61
 2. Prekener av B. Lomeland (Egersund 1938), side 62
 3. Samfundets historie 1. bind (Samfundets forlag 1990), side 131
 4. Samfundets historie 1. bind (Samfundets forlag 1990), side 131
 5. Samfundets historie 1. bind (Samfundets forlag 1990), side 131
 6. Tiden 1892 nr. 4
 7. Forstander Bernt Lomelands prekensamling (Samfundets forlag 2000), side 221
 8. Forstander Bernt Lomelands prekensamling (Samfundets forlag 2000), side 217
 9. B. Lomeland: Foredrag over Davids salmer (Ekersund 1896), side 15
 10. B. Lomeland: Foredrag over Davids salmer (Ekersund 1896), side 166
 11. B. Lomeland: Foredrag over Davids salmer (Ekersund 1896), side 167