Hopp til innhold

Claus Pavels

Fra Wikiquote
Claus Pavels.

Claus Pavels (1769–1822) var en norsk biskop og forfatter. Han er kjent for sine dagbøker.

  • Jeg har ikke gjennemreist fremmede Lande, jeg har ikke havt romantiske Eventyr; mit Liv har efter den almindelige Maalestok været et ganske almindeligt Hverdagsliv. Men jeg har nøie givet Agt paa mig selv, og paa Menneskene og Tingene omkring mig; jeg har søgt at pleie og nære Følelser, Andre omhyggelig bestræbe sig for at qvæle; jeg har gjort mig Umage for intet at glemme, hvad der for mig selv i Fremtiden kunde have ringeste Interesse.
    • Autobiographi, s. 4.
  • Hvad kunde jeg under disse Omstændigheder, i dette Selskab med alle mine academiske Laurbær blive andet end en ussel, foragtelig Karl? Det blev jeg da ogsaa. Min gode Genius bevarede mig fra at blive en slet Karl.
    • Autobiographi, s. 49.