Hopp til innhold

Diskusjon:Bibelen

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikiquote

Når det gjelder bibelsitater, og særlig Mosebøkene og en del andre ting i det gamle testamentet, så er det min mening at det ikke er nødvendig å sitere så mange gamle forskrifter og lover, men heller velge de stedene i disse bøkene som antyder noe om hvorfor disse lovene ble gitt, noe om menneskenes synd generelt, frelsen fra Gud og Guds plan, sånne ting. Det er det som har noe å si i vår tid. Det er viktig å skille sentralt bibelstoff fra usentralt.

Unntaket er kanskje steder som blir dratt fram i teologiske debatter som dukker opp i media av og til. Noen bruker f.eks. sitater når de diskuterer homofili i vår tid. Det finnes kanskje andre sammenhenger som kan være aktuelle også.

Det er også interessant hvis de inneholder uttrykk som også er kjent i vår moderne norske språkbruk, f.eks.: Det er intet nytt under solen. Fiffi

Kristne så vel som ikke-kristne har ulike syn på Bibelen. Hva som «har noe å si i vår tid» er en subjektiv vurdering. Jeg mener forskriftene bør beholdes, da de kaster et visst lys over boken som lovsamling, og over de kristnes «cut 'n' paste»-forhold til sin hellige bok. – 84.48.54.7 16. nov 2006 kl. 20:12 (CET)
De som vil se alle regler som finnes i Mosebøkene, bes lese hele Bibelen; det er ikke nødvendig å kopiere inn hele Bibelen her. V85 30. jun 2009 kl. 19:13 (CEST)