Eric S. Raymond

Fra Wikiquote
Eric S. Raymond (2005)

Eric S. Raymond

"Hackere bygger ting. Crackere ødelegger dem"