Hopp til innhold

Ernesto Guevara

Fra Wikiquote

Ernesto «Che» Guevara, var lege, marxistisk revolusjonær, cubansk geriljaleder og politiker, og tilhenger av pan-Amerikanisme og sosialisme som ideologiske retninger.

Che Guevara (1960)
 • «Om du har evnen til å rystes med indignasjon hver gang en urettferdighet blir begått i verden, da er vi kamerater».
Che Guevara i «Che Guevara: A revolutionary life», av John Lee Anderson (1997), Grove Press
 • «Hasta la victoria, siempre!» («Til seieren, alltid!» Kan også oversttes med: «Forsett kampen fram til seier, alltid!» )
Trolig det mest kjente sitatet, og noe som Che ofte avsluttet sine taler med.
 • «Denne reisen har bare forsterket min overbevisning om at oppdelingen av Amerika i ustabile og illusoriske stater er helt feil. Vi er en felles mestis-kultur med klare etnografiske likhetstrekk, fra Mexico og helt ned til Magellan Stredet».
Che Guevara (1967/2004) «The Motorcycle Diaries (Movie Tie-in Edition): Notes on a Latin American Journey», Ocean Press. (Oversatt til norsk og utgitt under tittelen «Motorsykkelsdagbok: fra en reise i Latin-Amerika», Cappelen, 1995) Knapt noe annet sitat gir et bedre inntrykk av Guevara som helhjertet pan-Amerikansk aktivist.
 • «Jeg er ingen frigjører. Frigjørere finnes ikke. Bare folket kan frigjøre seg selv».
Trolig fra et intervju i en europeisk avis i 1963?
 • «Det er ingen annen definisjon på sosialisme som er brukbar for oss enn definisjonen som innebærer at menneskets rett til å utbytte andre mennesker, blir fjernet».
Che Guevara, tale 1964(?)
 • «Alle våre handlinger er et kamprop mot imperialismen og en kampsang for folkenes enhet mot menneskehetens største fiende, USA. Når som helst kan døden overraske oss, hils den velkommen forutsatt at vårt kamprop har nådd et mottakelig øre, at andre hender kan ta opp våre våpen, og at andre mennesker er klare til å spille i vår begravelse til den stakkato syngingen av maskingeværer og istemme nye kamprop for krig og seier».
Trolig fra en tale holdt i Havanna i 1960? Sitatet indikerer for øvrig Ches tilbøyelighet til å bruke poetiske vendinger i sine taler.
 • «Det er bedre å dø oppreist enn å leve et liv på knærne»
Trolig(?) fra en tale som Che Guevara holdt i Havanna i etterkant av CIAs og eksil-cubanernes invasjonen i Grisebukta 17.–19. april 1961. Che var overbevist om at USA hadde planene klar for et langt større angrep, og han slo til med en rekke taler for å motivere folks kampglød. Sitatet er også et godt bilde på Ches selvutslettende idealisme.
 • «Med den måten jeg reiste på, kom jeg tett inn på fattigdom, sult og sykdom. Jeg innså at jeg ikke hadde midler til å kurere de syke barna, og jeg så hvordan folk ble nedverdiget av underernæring og konstant undertrykking. Jeg begynte å forstå at det var noe som var like viktig som å bli en berømt vitenskapsmann eller å levere et viktig bidrag til medisinsk forskning; å hjelpe disse menneskene»
Che Guevara (1967/2004), «The Motorcycle Diaries»
 • «La meg si at en sann revolusjonær blir styrt av en stor kjærlighetsfølelse. Det er umulig å tenke seg en sann revolusjonær som mangler denne kvaliteten. Hver dag må vi streve for at vår kjærlighet til menneskene skal bli omsatt i praktiske handlinger, i handlinger som kan tjene som gode eksempler».
Che Guevara (1967/1989), «Man and socialism in Cuba», Pathfinder
 • «Saken er å kjempe mot årsakene, ikke bare være fornøyd med å kvitte seg med virkningene. Denne revolusjonen vil mislykkes dersom den ikke greier å bryte ned indianernes mentale isolasjon, om den ikke får dyp kontakt med dem og gir dem tilbake deres menneskeverd. Hva skulle ellers være hensikten?»
Che Guevara om det Bolivianske reformprogrammet i 1952, «The Motorcycle Diaries»
 • «And if it were said of us that we're almost romantics, that we're incorrigible idealists, that we think the impossible, then a thousand and one times, we have to answer that yes, we are!» («Om det blir sagt om oss at vi nesten er som romantikere, at vi er ustyrlige idealister, at vi tenker oss det umulige, så skal vi svare dem tusen og en ganger at: Ja, det er vi!»)
Tale, 1960?
 • «Det finnes ingen nasjonale grenser i denne kampen. Vi kan ikke stille oss likegyldige til hva som skjer i andre deler av verden. Enhver seier som et land har mot imperialismen, er også vår seier, på samme måte som et lands tap mot imperialismen, også er vårt tap. . . . . . . . De sosialistiske land har et moralsk ansvar for å fjerne sin stilltiende servilitet overfor utbyttingen som de vestlige land står bak».
Tale på den Afro-Asiatiske Konferanse i Algerie, 26. februar, 1965.
 • «Jeg ble født i Argentina, ble revolusjonær i Guatemala og kjempet på Cuba»
Tale i Havanna i 1966 før Che drar til Bolivia.