Ernst Bloch

Fra Wikiquote
  • Når man ikke har autoritet, trenger man makt.
Denne artikkelen er ikke kategorisert.
Du kan kategorisere artikkelen ved å finne en passende kategori, redigere siden og fjerne {{ukategorisert}}-merket.