Finn Fuglestad

Fra Wikiquote
Hopp til navigering Hopp til søk

Vesten og verden i historisk perspektiv[rediger]

Fra: Fuglestad, Finn (1986). Vesten og verden i historisk perspektiv. Internasjonal politikk, 4-5: 99-116

Side 101

  • "begreper som «radikal», «konservativ», «nasjonalisme», «uavhengighet», «masseparti», «eliteparti» osv. er eurosentriske i sin essens, de tilhører den europeiske politiske kulturen. Derfor er de lite egnet til å analysere forholdene i det sorte Afrika, iallfall forholdene slik de var under kolonitiden."

Side 107

  • "I Egypt gikk også den herskende eliten aktivt inn for å gjøre det lokale samfunnet til et moderne, industrialisert samfunn. Men til tross for en tilsynelatende tilfredsstillende tilgang på kapital (takket være relativt aktiv fransk støtte), maktet de egyptiske herskerne ikke oppgaven. Hvorfor ikke? Fordi det nå engang ikke er nok å sprøyte kapital inn i et land dersom den lokale samfunnsmessige strukturen er ute av stand til å «ta imot» denne kapitalen, til å gjøre noe ut av den. Kort sagt, herskerklassen maktet ikke å provosere fram de nødvendige strukturelle forandringer."

Side 111

  • "vekstøkonomi og industrialisering er i sin essens globale, samfunnsmessige fenomen - sivilisasjonsmessige, sivilisasjonsbestemte fenomen. Man kan etter mitt skjønn ikke importere det ene (vekstøkonomi og industrialisering) uten det andre (de sivilisasjonsbestemte eller strukturelle forutsetningene.) Det var ikke for ingenting at den industrielle revolusjonen spredte seg, kunne spre seg, i første omgang kun til det europeiske kontinentet og områdene med overveiende europeisk befolkning i resten av verden.¹² Med andre ord, den industrielle revolusjonen spredte seg i første omgang til de landene som tilhørte omtrent samme kulturkretsen som opphavslandet, Japan unntatt."

Side 112

  • "det er ikke kvantiteten kapital som akkumuleres og/eller som sprøytes inn i et samfunn det kommer an på, men hvordan denne kapitalen brukes, i hvilken grad den er i stand til å «overrisle» mottakersamfunnet. Og dette igjen avhenger av samfunnsstrukturen"