Glede

Fra Wikiquote
  • Glede er ikke en stasjon du kommer til, men en måte å reise på.
Ukjent opphav