Hopp til innhold

Harry S. Truman

Fra Wikiquote
Harry S. Truman.

Harry S. Truman (1884–1972) var en amerikansk politiker. USAs 33. president 1945–1953.

 • Hvis vi ser at Tyskland vinner, burde vi hjelpe Russland, og hvis Russland vinner, burde vi hjelpe Tyskland, og på den måten la dem drepe så mange som mulig, skjønt jeg ikke ønsker å se Hitler seire under noen omstendighet. Ingen av dem mener noe av sine lovende ord.[1]
 • Be dem om å dra til helvete. Jeg går for Jimmy Byrnes.[2]
 • Gutter, hvis dere noengang ber, be for meg nå. Jeg vet ikke om kameratene deres pleide å slippe et høylass på dere, men da de fortalte meg hva som skjedde i går, følte jeg det som om stjernene og alle planetene hadde falt ned på meg. Jeg har fått den mest forferdelig ansvarstunge jobben som en mann noen gang har hatt.[3]
 • Vi har oppdaget den forferdeligste bomben i verdenshistorien. Den kan være ildødeleggelsen spådd i Eufratdalens tid, etter Noah og hans fabelaktige ark.[4]
 • Senator Barkley og jeg skal vinne dette valget og få disse republikanerne til å like det – ikke glem det! Vi kommer til å gjøre det fordi de tar feil og vi har rett, og jeg vil bevise det for dere om noen få minutter.[5]
 • Det er et gammelt politisk triks: Hvis du ikke kan overbevise dem, forvirr dem. Men denne gangen vil det ikke virke.[6]
 • Thor Heyerdahl [er en av få menn som ennå] har den ståpåviljen som trengs for å gjennomføre en vitenskapelig ekspedisjon.[7]
 • Hitler hadde myrdet jøder overalt. Jeg så det, og jeg drømmer om det selv i dag. Jødene trengte et sted hvor de kunne dra. Det er min oppfatning at de amerikanske myndighetene ikke kunne være passive imens ofrene etter Hitlers galskap ikke ble tillatt å bygge nye liv.[8]
 • Hele magen min vrengte seg da jeg hørte at negroide soldater, som akkurat hadde kommet tilbake, hadde sluppet av militære lastebiler i Mississippi og blitt banket.[9]
 • Jeg sparket [Douglas MacArthur] fordi han ikke ville respektere presidentens autoritet […] Jeg sparket ham ikke fordi han var en dum horeunge, selv om han var det, men det er ikke forbudt for generaler. Hvis det var det, ville mellom halvparten og tre fjerdedeler av dem ha sittet i fengsel.[10]
 • En politiker en mann som forstår styre og stell, og det trengs en politiker for å holde et styre i gang. En statsmann er en politiker som har vært død i ti eller femten år.[11]
 • Det er en resesjon når naboen din mister jobben sin. Det er en depresjon når du mister din egen.[12]

Referanser[rediger]

 1. Opprinnelig på engelsk: "If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible, although I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word." Sitert i The New York Times (24. juni 1941) og "National Affairs: Anniversary Remembrance" i Time Magazine (2. juli 1951).
 2. Opprinnelig på engelsk: "Tell him to go to hell; I'm for Jimmy Byrnes." Etter å ha fått høre at Franklin D. Roosevelt ønsket ham som sin visepresidentkandidat den 21. juli 1944. Sitert i Choosing Truman. The Democratic Convention of 1944 (1994) av Robert H. Ferrell og "Harry S. Truman. America's last great leader?" i USA Today (januar 1995).
 3. Opprinnelig på engelsk: "Boys, if you ever pray, pray for me now. I don't know whether you fellows ever had a load of hay fall on you, but when they told me yesterday what had happened, I felt like the moon, the stars and all the planets had fallen on me. I've got the most terribly responsible job a man ever had." Til pressekorpset dagen etter å ha blitt president i 1945, da Roosevelt døde. Sitert i Truman (1992) av David McCullough, s. 436.
 4. Opprinnelig på engelsk: "We have discovered the most terrible bomb in the history of the world. It may be the fire destruction prophesied in the Euphrates Valley Era, after Noah and his fabulous Ark." Om atombomben i hans private dagbok. Sitert i "Hiroshima arguments rage 60 years on" av BBC (3. august 2005).
 5. Opprinnelig på engelsk: "Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it—don't you forget that! We will do that because they are wrong and we are right, and I will prove it to you in just a few minutes." I tale til Det demokratiske partis landsmøte i 1948. Sitert i "1948 Democratic Convention. The South Secedes Again" i Smithsonian Magazine (2008).
 6. Opprinnelig på engelsk: "It's an old political trick: If you can't convince 'em, confuse 'em. But this time it won't work." I en tale til den nasjonale plogekonkurransen den 18. september 1948. Sitert i Miracle of '48: Harry Truman's Major Campaign Speeches and Selected Whistle-stops (2003) av Steve Neal.
 7. Om Thor Heyerdahl etter Kon-Tiki-ekspedisjonen. Sitert i "Verden fikk Kon-Tiki-feber i Illustrert Vitenskap Historie (23. august 2010).
 8. Opprinnelig på engelsk: "Hitler had been murdering Jews right and left. I saw it, and I dream about it even to this day. The Jews needed some place where they could go. It is my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims [of] Hitler's madness are not allowed to build new lives." Om motivasjonen for å anerkjenne staten Israel i 1948. Sitert i "Israel: From Darling of the Left to Pariah State" i New English Review (2012).
 9. Opprinnelig på engelsk: "[M]y very stomach turned over when I had learned that Negro soldiers, just back from overseas, were being dumped out of Army trucks in Mississippi and beaten." Om motivasjonen for å avskaffe raseadskillelsen i militæret gjennom et dekret i juli 1948. Sitert i Harry S. Truman (1973) av Margaret Truman, s. 429.
 10. Opprinnelig på engelsk: "I fired [Douglas MacArthur] because he wouldn't respect the authority of the President […] I didn't fire him because he was a dumb son of a bitch, although he was, but that's not against the law for generals. If it was, half to three-quarters of them would be in jail." Om avskjeden av Douglas MacArthur som øverstkommanderende i Korea i 1951. Sitert i "Historical Notes: Giving Them More Hell" i Time Magazine (1973).
 11. Opprinnelig på engelsk: "A politician is a man who understands government, and it takes a politician to run a government. A statesman is a politician who's been dead 10 or 15 years." Sitert i The New York World Telegram & Sun (12. april 1958).
 12. Opprinnelig på engelsk: "It's a recession when your neighbor loses his job; it's a depression when you lose yours." Sitert i The Observer (13. april 1958).