Helhet

Fra Wikiquote
  • «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to.»
Bibelen - Markus' evangelium
  • Fredens ansikt viser seg i tingene når de innehar sin betydning, sin plass. Når de er deler av en større helhet, slik som mineralene i jorden når de har forent seg i en planteorganisme.
Antoine de Saint-Exupéry