Johan Galtung

Fra Wikiquote

Johan Galtung (1930 - ) norsk samfunnsforsker.

Johan Galtung 2012

Politikk[rediger]

 • Det er ikke underlig at Høyre vil inn i EU. Det er ikke ofte at et parti får sjansen til å melde et helt land inn i sitt prinsipprogram.

Norge og nordmenn[rediger]

 • Nordmenns sanne religion er naturen. Våre guder heter Fjellet, Vidda og Havet.
 • Det er ytringsfrihet i Norge, så Hagtvet må skrive hva han vil. Men jeg svarer ikke på denne typen angrep fra Norge. Jeg er lei denne pølen - i Norge - av uinteressante intervjuer om meg og min person. Jeg er lei sånne janteangrep. Men det er ikke et problem for meg. Problemet er Norge, ikke meg.

Nobelprisen[rediger]

 • De (Kina) føler seg trampet på. De føler at den enorme innsatsen som blir gjort for å utvikle samfunnet, ikke blir verdsatt. Det kan være at Liu er blitt tatt for hardt. Jeg vet ikke hva kineserne har på ham, men håper det ikke er norske forhold, med fabrikasjon av bevis. Dette er uansett en ganske liten del av et stort totalbilde. Også de borgerlige og sivile rettighetene er blitt dramatisk forbedret i Kina de siste ­tiårene. Og kineserne mener at en heving av 400 millioner mennesker fra nød til lavere middelklasse på 15 år er sentralt i et menneskerettsperspektiv. (om den kinesiske reaksjon til Xiabos tildeling)
 • Tildelingen av Nobelprisen til Liu har ikke under noen omstendighet med fred å gjøre. Tildelingen har kun å gjøre med et ønske om å støtte vestlig politikk. Å sitte fengslet for sine meninger. Det er det veldig mange som gjør, blant annet i Palestina og Israel. Men det er fred og forståelse mellom nasjoner som er fredsprisens poeng.

Om Støre og Breivik[rediger]

 • Støre er for Taliban og kommunisme
 • Breivik, og den norske elite illustrert ved Støre, stiller temmelig likt. De er også like i å ta det avgjørende skritt: å omsette sine vrangforestillinger til ekstrem vold mot kategorier av andre mennesker; AUF for Breivik, Taliban for Norge, med målrettet skyting.
 • Breivik gikk til krig mot sitt eget land en ettermiddag; Norge går til krig mot tre muslimske land gjennom en årrekke, Jonas Gahr Støre er et eksempel på den maktelite som står bak slike handlinger.
Artikkel i Friheten 18.2.2012
 • Støre ble engang spurt hvorfor Norge var i Afghanistan og svarte heroin, kvinneundertrykkelse og at NATO må bli vellykket. Men Taliban avskaffet heroin, kommunistene støttet kvinnene, ikke de krefter Norge har alliert seg med. Frykten for islamsk maktovertakelse har også preget og preger norsk politikk hvor enkle konfliktløsende tiltak ville gjøre underverker. Og narsissismen ligger i forestillingen om Norge som fredsnasjon utvalgt av høyere krefter, Sikkerhetsrådet, USA, NATO. Stoltenberg: Når NATO går inn går Norge inn, går NATO ut går Norge ut.
Artikkel i Friheten 18.2.2012

Om norsk utenrikspolitikk[rediger]

 • Et okkupert land er et land som ikke bestemmer over seg selv. Slik er det i Norge når det gjelder utenrikspolitikk, det er i realiteten USA som bestemmer.
 • Norge har en kollektiv russer-angst som er helt ubegrunnet.

Eksterne Pekere[rediger]