Joseph Joubert

Fra Wikiquote

Joseph Joubert, fransk forfatter/essayist.

  • Det fullendte er sammensatt av småting.
  • Til hustru bør man velge en kvinne man ville valgt til venn hvis hun hadde vært mann.