Hopp til innhold

Karl XIV Johan

Fra Wikiquote

Karl XIV Johan, födt Jean Baptiste Bernadotte (1763-1844), var konge av Sverige og Norge fra 1818 fram till sin död.

Valspråk[rediger]

Mal:Citat

Andre sitat[rediger]

Mal:Citat


"Norrmännens sinnelag är Dig bekant: Du har studerat det alltifrån ungdomen. [...] Det är ett trofast, gästfritt och ädelt släkte, som, hittills i ringa beröring med det övriga Europa, bevarat sina urgamla sedvänjor och sätter högt värde på dem. Hos de nordliga folken är mer än eljest vanan en andra natur, och enär deras skaplynne ej äger samma rörlighet som man finner i södern, behöves det, sedan de en gång skänkt sitt förtroende åt en furste, många felsteg å hans sida eller många olyckor för att fullkomligt skingra det intresse han förut ingivit. [...] Till deras förmån talar än ytterligare att [...] massan av medborgare [aldrig] brustit i vördnad eller trohet mot den nya fursteätten. Detta bör aldrig vara ur vårt minne utplånat."

Om Norges folk, i ett brev till kronprins Oscar, april 1824. Citerat ur Alma Söderhjelm och Carl-Fredrik Palmstjernas "Oscar I", sida 137-138, Bonniers 1944, ISBN 9900205316

"Ingen har fyllt en bana, liknande min [...] Man känner också den del, som jag deri tagit. Man studere vår historia från Odins till våra dagar och säge mig: om ej den Skandinaviska halfön är af någon vigt i vågskålen af verldens skickelser" (dikterat för kronprins Oscar den 11 februari 1844). Ny svensk historia 1810-1872, Erik Lindorm 1979 ISBN 91-46-13374-7 s.228

Ekstern kobling[rediger]