Hopp til innhold

Ludwig von Mises

Fra Wikiquote
Ludwig Heinrich Edler von Mises

Ludwig von Mises (1881–1973) var en samfunnsøkonom av den østerrikske skolen.

Staten versus det sivile samfunn[rediger]

 • Det politiske hoveproblemet er hvordan du skal hindre politimakten fra å bli tyrannisk. Dette er meningen med hele kampen for frihet.
 • Den filosofi som kalles individualisme er en filosofi om sosialt samarbeid og om en progressiv intensivering av den sosiale vev.
 • Betydningen av økonomisk frihet er denne: at den enkelte er i posisjon til å kunne velg måten han ønsker å integrere seg selv i totaliteten av samfunnet.
 • Liberalismens mål er fredelig samarbeid mellom alle mennesker. Det har fred som mål mellom nasjoner også. Når det er privat eierskap over produksjonsmidler over alt, og når lover, tribunaler og administrasjon behandler utlendinger og innbyggere på like betingelser, så er det av liten betydning hvor et lands grenser trekkes. ... Krig betaler seg ikke lenger; det er ikke noe motiv for agressjon. ... Alle nasjoner kan sameksistere fredelig...
 • Hvis historien kan lære oss noe, så ville det være at privat eiendom er oppløselig knyttet til sivilisasjon.
 • Det er ikke til å undres over at alle de som har hatt noe nytt å tilby menneskeheten, ikke har hatt noe godt å si om staten eller dens lover.
 • Dette er da frihet i menneskets utvendige liv — at det er uavhengig av andre samfunnsmedlemmers vilkårlig makt.
 • . . . [S]å snart som vi overgir prinsippet om at staten ikke skal blande seg inn i noe spørsmål om den enkeltes måte å leve sitt liv, så ender vi opp med å regulere og nnskrenke det siste ned til minste detalj.

Økonomiske prinsipper[rediger]

 • Den som kimser av fallet i spedbarnsdødelighet og av at hungeren og pestene gradvis forsvant, den kan kaste den første sten på økonomenes materialisme.
 • Hver enkelt skatt, såvel som hele nasjonens skattesystem, vil virke mot sin hensikt, når man kommer over et visst skattenivå.
 • Profitt er drivkraften i markedsøkonomien. Jo større profitt, jo bedre blir forbrukernes behov forsynt.


Penger og inflasjon[rediger]

 • Staten er den eneste institusjoen som kan ta et helt godt stykke papir, trykke noen edle ord på det, og gjøre det fullstendig verdiløst.


Vitenskap[rediger]

 • Vitenskapelig kritikk har en edlere oppgave enn å smadre falsk tro.
 • Vitenskapen gir oss ikke absolutt eller edelig sikkerhet. Den gir oss bare sin forsikring innenfor rammen av våre mentale evner og den vitenskapelige tankes fremherskende tilstand.
 • Det er noe i universet som naturvitenskapen ikke kan bidra med beskrivelse og analyse av. Det er begivenheter som finner sted hinsides den rammen som naturvitenskapen med sine prosedyrere er i stand til å obeserver og beskrive. Det, er menneskelig handling.
 • Naturvitenskapens metoder kan ikke brukes på menneskelig atferd fordi menneskelig atferd ... mangler det spesielle som karakteriserer hendelser innenfor naturvitenskapens felt, nemlig regularitet.


Antisemittisme[rediger]

 • «Nazistene har en alliert i enhver by og bygd der det er en mann som er ivrig etter å bli kvitt en jødisk konkurrent. Det hemmelige våpenet til Hitler er den anti-jødiske tilbøyeliget hos millioner av kjøpmann og kolonialhandlere, hos doktorer og advokater, professorer og skribenter.»
fra Omnipotent Government


Eksterne lenker[rediger]


sitater fra Mises hovedverk Human Action