Hopp til innhold

Maimonides

Fra Wikiquote

Moshe ben Maimon, mest kjent som Maimonides, var en jødisk doktor, rabbiner og filosof.

  • «Ikke regn det som bevis bare fordi det står i bøker, for en løgner som vil bedra med tungen vil ikke nøle med å gjøre det samme med pennen sin.»
  • «Skaperen har skapt alle skapninger og styrer og leder dem - Skaperen var, er og vil alltid bli én, vår Gud. Ingen er Hans like. - Skaperen er ikke et legeme, at intet legeme hefter ved ham. - Skaperen er den første og vil være den siste. - Skaperen alene fortjener tilbedelse. - Alle profetenes ord er sanne - Vår lærer Moses' profetier er sanne, og han er mester over alle profeter før og etter han. - Hele Toraen, slik vi har den nå, ble gitt av Moses. - Denne Tora vil aldri bli byttet ut og ingen annen vil utgå fra Skaperen. - Skaperen kjenner alle menneskers handlinger og tanker. - Skaperen viser godhet mot dem som holder hans bud og straffer dem som bryter hans bud. - Jeg tror på Messias' komme, selv om han nøler, kan han komme hver dag. - De dødes oppstandelse vil finne sted til den tid det vil behage Skaperen.»
Hans tretten trossetninger som er det mest berømte forsøk på å dogmatisere den jødiske læres innhold