Mal:Kilde bok/dok

Fra Wikiquote
Hopp til navigering Hopp til søk

Mal:Referansemal

Formål[rediger]

Malen brukes for å angi en del metadata om en aktuell bok brukt som kilde.

Bruk[rediger]

{{Kilde bok
 | ref= 
 | forfatter= 
 | redaktør= 
 | utgivelsesår= PÅKREVD FELT
 | artikkel=
 | tittel= PÅKREVD FELT
 | bind=
 | utgave=
 | utgivelsessted=
 | forlag=
 | side=
 | isbn=
 | id=
 | språk=
 | kommentar=
 | url=
 }}

Bøker som kun har ett ISBN, kan angis med isbn=0-12-345678-9. Hvis boken har et annet slags identitet (se f.eks. mal:ISSN, mal:OCLC) eller flere ISBN, brukes id=ISBN 111, ISBN 222, {{ISSN|333}}, ...

Eksempler[rediger]

*{{Kilde bok
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | artikkel=
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}

gir

 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Legger til ref=:

*{{Kilde bok
 | ref=refBruun1999
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | artikkel=
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}

gir:

 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Da kan man opprette lenker som: Bruun, side 123 ([[#refBruun1999|Bruun, side 123]]). Alternativt bruke {{sfn}} og angi enkeltsider i boken som referanser.

I bruk sammen med cite får man følgende:

*<cite id=refBruun19991> {{Kilde bok
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | artikkel=
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}</cite>

gir:

 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Da kan man bruke {{sfn}} og enkeltsider i boken som referanser.

TemplateData[rediger]

Mal:TemplateDataHeader

Referanse til en bok, trykt eller elektronisk, eller et kapittel i en bok

Malparametre

Denne malen foretrekker at parametrene formateres på én linje.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
URLurllenkelink

Stabil URL til boka hvis den finnes elektronisk (ikke lenk til bokhandlere o.l.)

tekstlinjevalgfri
Titteltitteltitle

Bokas tittel. Vises i kursiv. Hvis du siterer et bestemt kapittel, oppgi navnet på kapittelet i feltet 'kapittel'.

tekstlinjepåkrevd
Etternavn til førsteforfatteretternavnforfatterforfatter1forfattereetternavn1authorauthor1authorslastlast1

Etternavnet til førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'. For flere forfattere, bruk 'etternavn2' osv.

tekstlinjeanbefalt
Fornavn til førsteforfatterfornavnfirstfirst1fornavn1

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'. For flere forfattere, bruk 'fornavn2' osv.

tekstlinjeanbefalt
Forfatterlenke for førsteforfatterforfatterlenkeforfatterlenke1authorlinkauthorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren. For flere forfattere, bruk 'forfatterlenke2' osv.

Sidevalgfri
Etternavn til andreforfatteretternavn2author2last2

Etternavnet til andreforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke2'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til andreforfatterfornavn2first2

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til andreforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke2'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for andreforfatterforfatterlenke2author2-linkauthorlink2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til tredjeforfatteretternavn3last3author3

Etternavnet til tredjeforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke3'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til tredjeforfatterfornavn3first3

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til tredjeforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke3'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for tredjeforfatterforfatterlenke3author3-linkauthorlink3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til fjerdeforfatteretternavn4last4author4

Etternavnet til fjerdeforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke4'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til fjerdeforfatterfornavn4first4

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til fjerdeforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke4'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for fjerdeforfatterforfatterlenke4author4-linkauthorlink4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til femteforfatteretternavn5last5author5

Etternavnet til femteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke5'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til femteforfatterfornavn5first5

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til femteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke5'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for femteforfatterforfatterlenke5author5-linkauthorlink5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til sjetteforfatteretternavn6last6author6

Etternavnet til sjetteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke6'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til sjetteforfatterfornavn6first6

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til sjetteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke6'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for sjetteforfatterforfatterlenke6author6-linkauthorlink6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til forfatter nr. 7etternavn7last7author7

Etternavnet til forfatter nr. 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke7'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til forfatter nr. 7fornavn7first7

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nr. 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke7'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for forfatter nr. 7forfatterlenke7author7-linkauthorlink7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til forfatter nr. 8etternavn8last8author8

Etternavnet til forfatter nr. 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke8'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til forfatter nr. 8fornavn8first8

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nr. 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke8'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for forfatter nr. 8forfatterlenke8author8-linkauthorlink8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Etternavn til forfatter nr. 9etternavn9last9author9

Etternavnet til forfatter nr. 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke9'. Merk at hvis flere enn åtte forfattere er lagt inn, vil åtte forfattere vises, fulgt av teksten 'm.fl.'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til forfatter nr. 9fornavn9first9

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nr. 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke9'.

tekstlinjevalgfri
Forfatterlenke for forfatter nr. 9forfatterlenke9author9-linkauthorlink9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalgfri
Datodatodate

Fullstendig dato for utgivelsen. Oppgis helst på ISO-format YYYY-MM-DD, men du kan også bruke f.eks. '30. januar 2013', 'januar 2013' (ukjent dag), '2013' (ukjent dag/måned).

Datovalgfri
Verkverkwork

Navn på verket som den siterte boka er en del av

tekstlinjevalgfri
Utgiver/forlagutgiverforlagpublisher

Navn på utgiver; vises etter titteln

tekstlinjeanbefalt
Besøksdato for URLbesøksdatoaccessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalgfri
Andreandreothers

Brukes for å oppgi andre bidrag, slik som 'Illustrert av Anne Olsen' or 'Oversatt av Anne Olsen'

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesårår

Utgivelsesår for kilden du har brukt (Hvis det er en nyutgivelse, skal årstallet for den opprinnelige utgivelsen i 'opprinnelsesår'). Hvis du vil ha med måned og dato, bruk feltet 'dato' i stedet.

Datoanbefalt
Opprinnelsesåropprinnelsesårorigyear

Årstall for opprinnelig utgivelse

Datovalgfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

tekstlinjeanbefalt
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

tekstlinjevalgfri
Etternavn til redaktørredaktør-etternavneditoreditor1-lasteditors

Etternavnet til førsteredaktør. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør-lenke'. For flere redaktører, bruk 'redaktør-etternavn2' osv.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til redaktørredaktør-fornavneditor1-first

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 1. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør-lenke'. For flere forfattere, bruk 'redaktor-fornavn2' osv.

tekstlinjevalgfri
Redaktørlenkeredaktør-lenkeeditor1-linkeditorlink

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren. For flere redaktører, bruk 'redaktør2-lenke2' osv.

Sidevalgfri
Etternavn til andreredaktørredaktør2-etternavn

Etternavnet til andreredaktør. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til andre redaktørredaktør2-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for andre redaktørredaktør2-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til tredjeredaktørredaktør3-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til tredje redaktørredaktør3-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for tredje redaktørredaktør3-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til fjerde redaktørredaktør4-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til fjerde redaktørredaktør4-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for fjerde redaktørredaktør4-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til femte redaktørredaktør5-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til femte redaktørredaktør5-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for femte redaktørredaktør5-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til sjette redaktørredaktør6-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til sjette redaktørredaktør6-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for sjette redaktørredaktør6-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til sjuende redaktørredaktør7-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til sjuende redaktørredaktør7-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for sjuende redaktørredaktør7-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til åttende redaktørredaktør8-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til åttende redaktørredaktør8-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for åttende redaktørredaktør8-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Etternavn til niende redaktørredaktør9-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn til niende redaktørredaktør9-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke for niende redaktørredaktør9-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalgfri
Utgaveutgaveedition

Oppgis normalt ikke for førsteutgave. Eks.: '2.', 'revidert'. Suffikset ' utg.' legges automatisk på og skal ikke fylles inn.

tekstlinjevalgfri
Serieserieversionseries

Navn på en serie kilden er en del av. Kan være en bokserie, tidsskrift eller annet.

tekstlinjevalgfri
Bindbindvolumevolumårgang

For en publikasjon publisert i flere bind.

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesstedutgivelsesstedplacelocation

Utgivelsessted som skal vises etter tittelen. Ikke wikilenk.

tekstlinjeanbefalt
Stedstedplacelocation

Hvor verket er skrevet, eller hvis 'utgivelsessted' ikke er angitt, hvor verket er utgitt.

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesdatoutgivelsesdato

Dato for utgivelsen, når den er forskjellig fra datoen verket ble skrevet. Ikke wikilenk.

tekstlinjevalgfri
Side sitertsidepage

Sidenummeret til en enkelt side; vil bli vist etter 's.'; bruk enten side= eller sider=, men ikke begge.

tekstlinjevalgfri
Side(r) sitertsider

En eller flere sider i kilden som har blitt brukt (ikke en angivelse av antall sider i kilden); vises etter 's.'. Bruk Enten side= eller sider=, men ikke begge.

tekstlinjeanbefalt
Skjul s.-prefiksnopp

Settes til 'ja' for å utelate prefikset 's.' eller 'ss.'. Brukes for eksempel hvis sider='Forside'.

tekstlinjevalgfri
Vedvedat

Kan brukes i stedet for 'side' eller 'sider' i spesielle tilfeller der en vil vise til noe annet enn sidetall

tekstlinjevalgfri
Språkspråklanguage

Språket kilden er på. Oppgis kun hvis annet språk enn norsk. Oppgi fullstendig navn på språket, ikke bruk forkortelser eller maler.

tekstlinjevalgfri
Oversatt tittelovers-titteltrans_title

Oversettelse av tittelen. Oppgis hvis tittelen er på et annet språk.

tekstlinjevalgfri
Kapittelkapittelchapter

Overskriften til kapittelet som har blitt brukt.

tekstlinjeanbefalt
Oversatt kapittel-tittelovers-kapitteltrans_chapter

Oversettelse av kapittel-overskriften. Oppgis hvis kapittel-overskriften er på et annet språk.

tekstlinjevalgfri
Kapittel-URLkapittel-urlchapterurl

URL til en elektronisk utgave av kapittelet

tekstlinjevalgfri
Typetype

Ytterligere informasjon om dokumenttypen. Eks: masteroppgave, hefte.

tekstlinjevalgfri
Formatformat

Formatet til dokumentet oppgitt i 'url'; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke spesifiser HTML

tekstlinjevalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

tekstlinjevalgfri
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdatodoi_brokendatedoi_bruttdatodoi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

tekstlinjevalgfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

tekstlinjevalgfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

tekstlinjevalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

tekstlinjevalgfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

tekstlinjevalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

tekstlinjevalgfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

tekstlinjevalgfri
OLol

Open Library-identifikator

tekstlinjevalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

tekstlinjevalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

tekstlinjevalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

tekstlinjevalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

tekstlinjevalgfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

tekstlinjevalgfri
Arkiv-URLarkivurlarchiveurlarkivlenke

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

tekstlinjevalgfri
Arkivdatoarkivdatoarchivedate

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

tekstlinjevalgfri
Død lenkedødlenkedeadurl

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

tekstlinjevalgfri
Sitatsitatquote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Strenganbefalt
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

tekstlinjevalgfri
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
tekstlinjevalgfri
URL til sammendragsammendragurllayurllaysummarysammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

tekstlinjevalgfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

tekstlinjevalgfri
Dato for sammendragetsammendragdatolaydate

Dato da sammendraget ble publisert

tekstlinjevalgfri
Forfatter-maskeforfatter-maske

Erstatter navnet til førsteforfatter med tankestreker eller annen tekst. Sett til en numerisk verdi 'n' for antall tankestreker, eller til en tekstverdi som vil bli vist uten påfølgende skilletegn (brukes f.eks. for 'med')

tekstlinjevalgfri
Skilletegnskilletegnseparator

Skilletegn mellom ulike deler av referansen (forfattere, tittel, utgiver, osv.) Standard er punktum og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
.
tekstlinjevalgfri
Navneskilletegnforfatter-navn-skilletegnforfatternavn-separator

Skilletegn mellom etternavn og fornavn. Standard er komma og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
,
tekstlinjevalgfri
Forfatterskilletegnforfatter-skilletegnforfatter-separatorforfatterseparator

Skilletegn mellom forfattere (og redaktører). Standard er semikolon og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
;
tekstlinjevalgfri
Vis forfatterevis-forfatteredisplayauthors

Antall forfattere som skal vises før 'm.fl.' overtar; standard er 8

Standard
8
Tallvalgfri
Vis redaktørervis-redaktørerdisplayeditors

Antall redaktører som skal vises før 'm.fl.' overtar; standard er 8

Standard
8
Tallvalgfri
Ampersand før siste forfattersisteforfatteramp

Fyll inn 'ja' for å skille de to siste navnene i forfatterlista med ampersand (&).

tekstlinjevalgfri

Se også[rediger]