Matsuo Bashö

Fra Wikiquote
  • Følg ikke i de gamles spor, men søk hva de søkte.
Denne artikkelen er ikke kategorisert.
Du kan kategorisere artikkelen ved å finne en passende kategori, redigere siden og fjerne {{ukategorisert}}-merket.