Musikk

Fra Wikiquote
  • Lov ham til gjallende horn, lov ham med harpe og lyre! Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengespill og fløyte! Lov ham med tonende cymbler, lov ham med klingende cymbler! Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!
Salme 150, 3-6 (Bibelen)
  • Musikken uttrykker hva man verken kan si eller fortie.
Victor Hugo
  • Hver fugl synger med sitt nebb.
Nordisk ordtak
  • For intet er så hårdt og vilt at ikke det flyktig kan forvandles av musikk.
William Shakespeare
  • Musikk er menneskenes sanne felles språk.
Karl Julius Weber
  • Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. Den skaper en fortid man har vært uvitende om.
Oscar Wilde