Omsorg

Fra Wikiquote
  • Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere.
Bibelen, Lukas 5,31b-32
  • Når man tenker på omsorg overfor barn, har ikke menn de samme rettigheter som kvinner. Og likestilling handler nettopp om like rettigheter for begge kjønn.
Kristin Mile