Panteisme

Fra Wikiquote

«…det forlater av selv for væren og høyest, i at det fungerer ikke avviker kraft, det kan være all fullstendig, og det er kunner at det kan være ; under komplikasjonen metoden, det er den, uendeligheten, den uendelige (…) ; under forklaringen metoden, det er plassert i de sensitive kroppene, også skuller i kraften og i det fungerer»

«En gammel eller ny religion, det understrekte universet prakten som åpenbart ved vitenskapen, kunne avansere reserver av bukk og av frykt som sjeldent blir fått av de konvensjonelle tidene. Tidligere eller senere vil komme en slik religion fram».

Originalt: «A religion old or new, that stressed the magnificence of the universe as revealed by modern science, might be able to draw forth reserves of reverence and awe hardly tapped by the conventional faiths. Sooner or later, such a religion will emerge.»

«Jeg tror Guden av Spinoza som seg åpenbarer i den besittende harmonien som finnes, ikke i en Gud som er angått med skjebnen og tiltakene av de menneskelige vesenene».

«For meg, dette er ikke personlig Gud, men et prinsipp i Naturen... Jeg snakker om en prinsippopphavsperson som regjerer universet til hans å begynne, ikke av en personlig Gud»