Patrick Morley

Fra Wikiquote
  • Vendepunktet i livene våre er når vi slutter å søke den Gud som vi ønsker oss og begynner å søke den Gud som er.
Denne artikkelen er ikke kategorisert.
Du kan kategorisere artikkelen ved å finne en passende kategori, redigere siden og fjerne {{ukategorisert}}-merket.