Philip Jakob Spener

Fra Wikiquote
  • Det er umulig for oss forkynnere fra talerstolen å alene undervise mennesker i forsamlingen så mye som det trengs, om ikke andre i forsamlingen, som ved Guds nåde har fått en grunnleggende kunnskap i det å leve som kristen, og er villig til å ta ansvar for å arbeide sammen med oss, og under oss for å omforme og korrigere sin neste så langt den enkelte evner.