Problem

Fra Wikiquote
  • Det finnes ikke noe problem som er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det!
Charles M. Schulz
  • Ingen vet bedre enn nordmenn hvordan andre land og folk skal løse sine problemer.
Kjell Arild Pollestad