Hopp til innhold

Salomos ordspråk

Fra Wikiquote

Salomos ordspråk er en bok i Bibelen. Boken består av 31 kapitler.

Kapittel 1[rediger]

Frykt for HERREN er begynnelsen til kunnskap, men dårer forakter visdom og lærdom. 1:7, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 2[rediger]

MIN sønn, dersom du vil ta imot mine ord, og vil gjemme mine befalinger hos deg, så du vender øret til visdom, og bøyer ditt hjerte til forstanden; ja, om du roper etter kunnskap og hever din røst og kaller på forstanden, hvis du søker etter henne som etter sølv, og leter etter henne som etter skjulte skatter; da skal du forstå HERRENS frykt og finne kunnskapen om Gud. 2:1-5, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 3[rediger]

MIN sønn, glem ikke min lov, men la ditt hjerte ta vare på mine befalinger: for de skal gi deg mange levedager og et langt liv og fred i tillegg. 3:1-2, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 4[rediger]

HØR, dere barn, på en fars lærdom, og gi akt så dere kan lære å kjenne forstand; for jeg gir dere god doktrine: forlat ikke min lov. 4:1-2, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 5[rediger]

Drikk vann fra din egen cisterne, og rennende vann fra din egen brønn. La dine kilder bli spredt utover, og la de være som vannstrømmer på gatene. La dem bare være dine egne, og ikke fremmede hos deg. La din kilde være velsignet, og gled deg i din ungdoms hustru. La henne være som den elskelige hind og det yndige rådyr, la hennes bryster tilfredsstille deg til enhver tid; og la deg alltid bli betatt av hennes kjærlighet. 5:15-19, Bibelen A.V. 1611

For hvorfor vil du, min sønn, bli betatt av en fremmed kvinne, og omfavne en fremmeds fang? For mannens veier ligger framfor HERRENS øyne, og Han grunner på alle hans skritt. Hans egen syndeskyld skal ta den onde, og han skal bli holdt med sine synders bånd. Han skal dø uten lærdom, og i sin store dårskap skal han fare vill. 5:20-23, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 6[rediger]

Gå til mauren, du late! Betrakt dens veier og bli vis, selv om den ikke har noen veileder, tilsynsmann eller hersker, sørger den likevel for sin mat om sommeren, og samler sin mat i høsttiden. 6:6-8, Bibelen A.V. 1611

Hvor lenge vil du sove, O lathans? Når vil du stå opp fra søvnen? «Få sove litt til, en liten blund, la meg folde hendene litt lenger for å sove» – da skal din fattigdom komme som en som reiser omkring, og din nød som en væpnet mann. 6:9-11, Bibelen A.V. 1611

Disse seks ting hater HERREN, ja, sju er en styggedom for Ham: Et stolt blikk, en løgnaktig tunge, og hender som utgyter uskyldig blod, et hjerte som pønsker ut onde planer, føtter som er snare til å springe etter det onde, et falskt vitne som taler løgn, og den som sår splid blant brødre. 6:16-19, Bibelen A.V. 1611

Min sønn, ta vare på din fars befaling, og forlat ikke din mors lov. 6:20, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 7[rediger]

MIN sønn, ta vare på mine ord og gjem mine befalinger hos deg. 7:1, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 8[rediger]

Jeg, visdommen, bor sammen med klokskap, og jeg finner kunnskap ut fra kloke påfunn. Frykt for HERREN er å hate det onde; jeg hater stolthet og arroganse, den onde veien og den gjenstridige munnen. 8:12-13, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 9[rediger]

Frykt for HERREN er begynnelsen til visdom, og kunnskapen om Den Hellige er forstand. 9:10, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 17[rediger]

Den som dekker over en overtredelse, søker kjærlighet, men den som gjentar en sak, skiller gode venner fra hverandre. 17:9, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 24[rediger]

Den som pønsker på å gjøre ondt, skal bli kalt et ondskapsfullt menneske. 24:8, Bibelen A.V. 1611

Kapittel 31[rediger]

Hvem kan finne en ærbar kvinne? For hun er verd langt mer enn rubiner. Hennes manns hjerte stoler trygt på henne; så han ikke har noe behov for vinning. Hun vil gjøre ham godt, og ikke ondt, alle sine levedager. Hun sørger for ull og lin, og arbeider villig med sine hender. 31:10-13, Bibelen A.V. 1611