Suksess

Fra Wikiquote
  • Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham.
Bibelen - Salmenes bok
  • Kvinner som lykkes, synes å ha utviklet tilstrekkelig selvsikkerhet, og overvunnet frykten for å bli oppfattet som suksessrik.
Gro Harlem Brundtland
  • Hvis du ikke lykkes første gang, kan det tyde på at fiasko er mer din stil.
Quentin Crisp
  • En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem.
Ole Henrik Magga
  • Mange suksesser skyldes gode råd man aldri fulgte.
Ferenc Molnar
  • Suksess gir sikkerhet, sikkerhet gir suksess.
Ulrich Schamoni
  • Han hadde ikke bruk for noen rettferdiggjørelse - han hadde suksess.
Helmut Walters