Svein Sjøberg

Fra Wikiquote

Svein Sjøberg, fysiker, pedagog og professor i naturfagenes didaktikk.

Naturfag som allmenndannelse: En kritisk fagdidaktikk[rediger]

  • Vår tid preges av et ambivalent forhold til naturvitenskap og teknologi. På den ene siden en uvitenhet som ofte slår over til forakt og frykt, men samtidig en nesten blind og nesegrus beundring for alt som kan smykke seg med å være vitenskapelig. Men kanskje er ikke dette motsetningsfylte forholdet så uforklarlig, for både forakten og beundringen kan springe ut av det samme poenget, nemlig uvitenhet, fravær av kunnskaper om naturvitenskapens kunnskaper, metoder, muligheter og begrensninger. På et slikt grunnlag kan både de positive og de negative mytene få vokse like fritt.

    Som en slags programerklæring for arbeid med større forståelse for naturvitenskapen, kan man kanskje si at hensikten er å motarbeide både forakten og den nesegruse beundringen, fordi begge deler springer ut av vitenskapelig analfabetisme. Målet må være at folk får et kritisk og realistisk forhold til naturvitenskapen, slik at de på den ene side ikke lar seg manipulere av teknokrater, reklame eller sjarlataner som mener å ha vitenskapen i ryggen for bløff og fanteri, eller at de på den annen side lar vitenskapen få skylda for alt i denne verden som de enten ikke liker eller som de ikke forstår.

  • Vitenskapen og teknologien er uløselig knyttet til vårt viktigste redskap for kommunikasjon, språket. Bildene, analogiene, metaforene i vår dagligtale er – bokstavelig talt, og for å illustrere poenget – gjennomsyret, ladet eller infisert av bilder og uttrykk som er skapt av vitenskap og teknologi.