Tap

Fra Wikiquote
  • Først ved tapet forstår man verdien.
Islandsk ordtak
  • Evig eies kun det tapte.
Henrik Ibsen
  • Forlovet mann er tapt for venners lag.
Henrik Ibsen
  • Det er kjøpt med forlis, det selges med tap.
Henrik Ibsen
  • Det siste man mister er håpet.
Pietro Metastasio