Uskyld

Fra Wikiquote
  • Herren har vist at vi var uskyldige.
Bibelen - Profeten Jeremia
  • Taus uskyld overtaler ofte der hvor tungen svikter.
William Shakespeare
  • Ingenting minner så mye om uskyld som en indiskresjon.
Oscar Wilde
  • Det å tilstå våre feil er det nest beste etter å være uskyldig.
Ukjent
  • Selv om rettferdighetens sverd er skarpt, vil det ikke skade de uskyldige.
Ordtak