Hopp til innhold

Wikiquote:Opphavsrett

Fra Wikiquote
All informasjon på denne siden er ikke korrekt for Wikiquote. Dette er kopiert direkte fra norsk wikipedia, og må tilpasses.

Målet med Wikiquote er å skape en sitatkilde som er fritt tilgjengelig. Lisensen vi bruker, GNU fri dokumentasjonslisens (GFDL), gir fri adgang til vårt innhold på samme måte som åpen programvare som har en fri lisens. Det skal forstås på den måten at Wikipedias innhold kan kopieres, modifiseres og redistribueres så lenge brukerne av Wikipedias innhold gir sine brukere de samme rettighetene, og så lenge Wikipedia krediteres som kilde. Se herunder for hvordan dette gjøres spesifikt.

Bidragsyteres rettigheter og forpliktelser[rediger]

Det er også viktig, allerede innledningsvis, å understreke at opphavsretten verner verkets utforming. Opphavsretten verner ikke ideer, kunnskap eller metoder. Det er måten ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats, som vernes, ikke ideene, kunnskapen eller metodene i seg selv. [1]

Hvis du bidrar på Wikipedia, gir du samtidig ditt samtykke til at ditt materiale utgis under GFDL. For at du skal kunne bidra med materiale, må du derfor være istand til å gi dette samtykket, noe som enten betyr at:

  • du har opphavsretten til materialet, f.eks. fordi du selv har produsert det,

eller at:

  • du har hentet materialet fra fra en kilde som tillater utgivelse under GFDL, for eksempel fordi det er fullstendig fritt (inkluderer materiale hvor opphavsretten er foreldet) eller allerede utgitt under GFDL.

I det første tilfellet bevarer du din opphavsrett til materialet. Du kan senere gjenutgi eller omlisensiere det i hvilken som helst form du ønsker. Men du kan aldri tilbakekalle GFDL-lisensen for den versjonen du har plassert her; dét materialet vil forbli under GFDL for alltid.

I det andre tilfellet, hvis du innarbeider eksterne kilders GFDL-materiale, må du angi kilden.

Bruk aldri materiale som er dekket av andres opphavsrett uten deres tillatelse.

Fotografier, tegninger og malerier[rediger]

Bilder som en bidragsyter har tatt, tegnet eller malt selv, regnes for å være frigitt under GFDL ved at han eller hun laster det opp, og merker av for «Jeg bekrefter at opphavsrettsinnehaveren til denne filen samtykker i at filen utgis under betingelsene for Wikipedia opphavsrett.» Når det gjelder bilder som andre har tatt, er naturligvis det beste å innhente tillatelse fra opphavsrettinnehaveren om å frigi bildet under GFDL. Hvis ikke dette er mulig, må vi vente på at opphavsretten skal gå ut.

For bilder som oppnår verkshøyde (se [2] for vurdering):

  • Blir frigitt 70 år etter opphavsmannens dødsår
  • Eller 70 år etter publikasjon dersom opphavsmannen ikke er navngitt

For bilder som ikke oppnår verkshøyde:

  • Blir frigitt dersom det er minst 50 år siden det året bildet ble laget, OG
  • dersom det er minst 15 år siden opphavsmannens dødsår

For bilder og filer som kan frigis under GFDL, anbefaler vi på det sterkeste at de lastes opp på Wikimedia Commons. Det gjør at bildet kan brukes på alle wikipediaer, ikke bare den norske. Er det snakk om bilder med utgått opphavsrett, anbefaler vi at det lastes opp lokalt til den norske wikien, siden bestemmelsene vedrørende virketid på opphavsrett ikke nødvendigvis er de samme verden over. Bilder med utgått opphavsrett skal merkes med {{PD}}.

Brukeres rettigheter og forpliktelser[rediger]

Hvis du vil bruke Wikipedias materiale i en bok, artikkel, hjemmeside eller i andre sammenhenger, må du også selv følge GFDL, hvilket betyr:

  • hele materialet skal være utgitt under GFDL
  • du skal angi hvem som forfattet det opprinnelige materialet (Wikipedia)
  • du skal gi adgang til en "transparent kopi" av materialet. Den transparente kopi av en Wikipedia-artikkel er dens kildekode (wikitekst). Begge de to siste forpliktelsene kan oppfylles ved å oppgi en lenke til artikler her på no.wikipedia.org

Hvis du finner et brudd på opphavsretten i Wikipedia[rediger]

Det er ikke wikipedianeres jobb å gjennomse alle artikler for mulige brudd på opphavsretten, men hvis du mistenker at det er et, så bør du ihvertfall gjøre oppmerksom på det på den tilhørende diskusjonssiden. En administrator vil så vurdere situasjonen og gjøre det nødvendige. Den beste informasjon som kan gis i et slikt tilfelle, er en lenke eller annen referanse til det stedet du mener teksten stammer fra. Evt. plagierte websider kan du finne ved å søke på ord og fraser i teksten med en søkemotor.

Når det gjelder bilder og andre filer uten informasjon om opphav, er det straks mye vanskeligere å finne ut om det dreier seg om plagiat; eller det er et bilde som brukeren har tatt eller fått tillatelse til å bruke, men bare har glemt å skrive inn informasjonen til. Det du kan gjøre, er å skrive inn {{?-bilde}} på siden selve bildet tilhører (ikke artikkelen det står i!), og spørre personen som lastet det opp om vedkommende kan gi informasjon om bildets opphav.

Somme tider er det falsk alarm. For eksempel hvis den personen som overførte materiale til Wikipedia, allerede hadde opphavsretten til det. Det kan også være materiale som originalt stammer fra Wikipedia. I begge tilfeller er det en god idé å legge inn en liten note på diskusjonssiden, så fremtidige misforståelser unngås.

For utgiveransvar, se w:no:Wikipedia:Impressum.

Referanser[rediger]