Hopp til innhold

Wikiquote:Sitatmal

Fra Wikiquote


Slik verker det

[rediger]

Kvart sitat blir lagt inn på ei malside (t.d. Mal:Bli lys) som så blir henta ut til sitatsamlingar under forfattarar (og andre opphavstypar) og emne. Dette sentrale sitatet kan ha meir informasjon om kvar det er henta frå (teke frå, kjelde) og i kva samanheng det blei til (kontekst).

Malen skal fungera slik at ulik informasjon kjem fram ulike stader. Til dømes vil ikkje forfattaren bli synleg om ein ser sitatet på sida til forfattaren.

Døme

[rediger]
{{sitatmal
|tekst= Eit allmektig og kjenslevekkande sitat.
|opprinnelig tekst= No skal eg dela eit allmektig
og kjenslevekkande sitat med dykk.
|tittel= allmektig og kjenslevekkande
|opphav= Eg
|usikkert opphav= Deg
|ordtak= norsk
|språk = norsk
|år= det året
|kilde= brev til han der
|kildetype= brev
|kilde2= Brev 2006/2007
|kildetype2= brevsamling
|kontekst= Dette sitatet blei laga for å hjelpa Wikifrase-folk.
|periode= dataalderen
|stikkord= enkeltord
|stikkord2= sitatet
|stikkord3= nemner
|stikkord4= eller
|stikkord5= viser
|flere stikkord= til 
|bilde= Meg.jpg
|bildetekst = Meg (2007)
}}
  • tekst er sitatteksten, og blir vist både på malsidene og alle andre sider.
  • opphav, som regel namnet til ein person, blir vist så lenge ein ikkje står på ei side som har same namn. Du kan i tillegg bruka «oppdikta figur» eller «rollefigur».

Viss det er eit ordtak, skriv opphavet i ubøygd adjektivsform (t.d. 'norsk')

  • kjelde peiker automatisk til kjelde viss ein ikkje står på ei side med det namnet.

kjeldetype fortel kva type kjelden er, t.d. bok, dikt.

    • kjelde2 og kjeldetype2 kan brukast viss ein har to ulike kjelder for sitatet, t.d. eit dikt og ei diktsamling.
  • teke frå viser til kvar du, sitatinnleggjaren, fann sitatet.
  • opphavleg tekst, kontekst for sitatet, periode (eit namngjeve tidsrom for sitatet) og stikkord (vanlegvis emne som har med sitatet å gjera) blir viste på malsidene. Dei første fem stikkorda legg til kategoriar automatisk, etterpå må ein legga inn alt sjølv under fleire stikkord.
  • år er første gongen sitatet er kjend, og blir brukt til å tidfesta det i kategoriar.
  • filnamn og bilettekst kan brukast viss du har eit bilete som illustrerer sitatet.

Sjå òg

[rediger]

Mal:Sitat/Døme. Her er malen sett opp klar til bruk med parametra forklarte.

Malteksten

[rediger]

Byrjing av informasjonsboks

[rediger]

Stikkord

[rediger]