William Booth

Fra Wikiquote
William Booth.

William Booth, (1829 – 1912) Frelsesarmeens grunnlegger

Diverse[rediger]

  • ”Hvorfor skal djevelen alltid ha de beste melodiene?”

Uttalelse William Booth kom med etter å ha hørt en sanggruppe framføre en ny tekst på en fengende melodi. Da han forhørte seg nærmere om melodien, sa en av medarbeiderne hans: -Det er en fryktelig meelodi, general. Den heter "Champagne-Charlie er mitt navn". Og dermed kom generalen med den historiske uttalelsen

Tjeneste[rediger]

  • "Andre" - "Others"

Det fullstendige innhold i et juletelegram til sine medarbeidere over hele verden.

  • "Try tears" - "Prøv tårer"

Generalens råd til en mismodig kaptein som mente han hadde forsøkt alt i den byen han var stasjonert i, men at ingen ting nyttet. Da sendte generalen et telegram med denne oppfordringen.

Kvinner[rediger]

  • "Mine beste menn er kvinner!"

Eksterne pekere[rediger]

William Booth på norsk