Hopp til innhold

Jonas Gahr Støre

Fra Wikiquote
Jonas Gahr Støre (2016)

Jonas Gahr Støre, norsk politiker for Arbeiderpartiet. Statsminister i Norge fra 2021.

Om andre personer

[rediger]
 • «Han utøver et lederskap for vår tid: inkluderende med fasthet og retning .»
  • Intervju i Aftenposten (29. juni 2006)
 • «Det gjenstår å se hvordan de jobber og tar fatt.»
  • Om Fredssenteret, i intervju i Aftenposten (29. juni 2006)
 • «En som tilhører presidentskapet i Stortinget må uttrykke seg på en måte som er samlende for alle mennesker som bor i Norge. Det utspillet Hagen kom med onsdag, mener jeg trekker i motsatt retning. Det er betenkelig, det er fremmedfiendtlig og det grenser opp mot rasisme. Det verste er å dele inn folk etter deres kvalitet, om de har norsk pass eller ikke, det reagerer jeg sterkt på. At det kommer fra Stortingets visepresident synes jeg er uverdig.»
  • Om Hagen etter Hagens utspill om Manuela Ramin-Osmundsen ifm. UDI-saken
 • «Jeg har stor respekt for Jostein Gaarder som person og intellektuell.»

Om den rødgrønne regjeringen

[rediger]
 • «Kanskje noen i mediene undervurderer den oppgaven det har vært for oss å få dette historiske samarbeidet til å fungere fra dag til dag.»
  • Intervju i Aftenposten (29. juni 2006)

Om strømpriser

[rediger]
 • «Skal vi komme oss gjennom vanskelige tider, må vi ta vare på hverandre og bruke ressursene som ligger i et sterkt fellesskap. Som i møte med høye strømpriser. De rammer alle i Europa fordi Russland har stanset nesten all gasseksport.»

Om helsepolitikk

[rediger]
 • «Det skal ikke herske noen tvil: Trenger du behandling på sykehus, skal du få den best mulige behandling. Intet mindre.»
  • Spekters sykehuskonferanse (19. november 2012)
 • «Vi trenger sterke sykehus eid av fellesskapet, som sikrer et godt og likeverdig helsetilbud i dette landet. Tilhengere av et nytt helsemarked – hvor pengene følger pasienter og diagnoser, som i et forsikringsselskap – sier ofte at de vil sette pasienten i sentrum. Men når pengene følger pasienten, settes pengene i større grad i sentrum. Markedet fungerer til mye, men ikke til å styre sykehusene.»

Om utenrikspolitikk

[rediger]
 • «Nei, det vil jeg ikke si noe om, fordi da sier jeg samtidig noe om hvor lenge jeg tror jeg sitter som utenriksminister.»
  • På spørsmål om forhandlingene om grenselinjen i Barentshavet mellom Norge og Russland løses i hans tid som utenriksminister, i Aftenposten (23. november 2005)
 • «Ikke noe pjatt her i gården – vi sender klare meldinger, men det med å bryte diplomatiske forbindelser er litt som et stort bang med mye stillhet etterpå.»
  • På spørsmål om Regjeringen ikke er feig som ikke brøt de diplomatiske kontaktene med Syria etter ambassadebrannen, i «Tett på nett» (10. februar 2006), VG Nett
 • «Dette er hypotetisk. Hvis jeg blir statsminister, skal jeg tenke gjennom det. Jeg vet at rundt slike spørsmål er det så mange spørsmål en regjering må ta stilling til og vurdere. Det er ikke noen automatikk i at man må gjøre dette. Svaret kan være ja og svaret kan være nei.»
 • «I noen sammenhenger kan Norge ha en rolle med uavhengighet i forhold til enkelte konflikter, f.eks. som på Sri Lanka, hvor EU har terrorlistet Tamiltigrene
  • Intervju med Aftenposten (29. juni 2006)
«En organisasjon som har planlagt, gjennomført og tatt ansvar for slike terrorhandlinger må kunne karakteriseres som en terrororganisasjon.» («Støre: – Hamas er en terrororganisasjon», NRK Nyheter)
 • Pål T. Jørgensen: Har du selv hatt samtaler med Meshaal?
  Jonas Gahr Støre: Nei.
  Pål T. Jørgensen: I et intervju med TV 2 i Damaskus så sier Khaled Meshaal på tape at han har snakket med deg, hatt samtaler med deg, på telefon flere ganger.
  Jonas Gahr Støre: Du, kan vi ikke ta opptaket på dette på ny, bare inngangen, fordi ditt forrige spørsmål var litt upresist.
  Pål T. Jørgensen: Forrige spørsmål? Om du har snakket med Meshaal?
  Jonas Gahr Støre: Jo, altså, jeg oppfatter at du stiller spørsmål om jeg har holdt møter med ham.
  Pål T. Jørgensen: Nei, jeg spør om du har snakket med ham.
  Jonas Gahr Støre: Jo, men kan vi ikke bare ta det på nytt, så kan vi gå rett inn i det.
  Pål T. Jørgensen: Jeg kan stille spørsmålet sånn: Lederen for Hamas, Khaled Meshaal, sier i et intervju med TV 2 at han flere ganger har hatt samtaler med deg på telefon.
  Jonas Gahr Støre: Ja, det er riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med ham. Og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas, i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde, fra et møte i Mekka og frem til de ble enige om en regjeringsplattform.
  Pål T. Jørgensen: Men har dere ikke da hatt politiske kontakter med Hamas?
  Jonas Gahr Støre: Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjeder frem og tilbake mellom palestinerne – så hadde vi en politisk kontakt.
«Altså, Trine Skei Grande var på vaffel hos meg en uke før påske, en time. Det kom ikke opp med et ord.» («Støre i vaffelrøre», TV 2 Nyheter)
 • Jonas Gahr Støre: Altså, Trine Skei Grande var på vaffel hos meg en uke før påske, en time. Det kom ikke opp med et ord.
  [TV 2: «Men under pressekonferansen sjekker TV 2 med Trine Skei Grande ved å stille henne et spørsmål på Twitter, og hun svarer at asylbarnsaken var tema på vaffelmøtet 26. mars, stikk i strid med Støres påstand.»]
  Journalist: Nå skriver Trine Skei Grande her på Twitter at hun bekrefter at dere snakket om det på dette vaffelmøtet. Det er jo omvendt av det du har sagt.
  Jonas Gahr Støre: Jo. Ja.
  Journalist: Hva er riktig?
  Jonas Gahr Støre: Hun har ikke kommet til meg og sagt –
  Journalist: Men dere har spist vafler?
  Jonas Gahr Støre: Ja, det er riktig. Men jeg gjør det med mange, jeg, på Stortinget, så jeg skal ikke ta hele rekken av det. Men jeg mener vi faktisk jobber bra med Venstre i mange komiteer, områder vi kan møtes på. Et av dem er nå dette med oljefond og kull, og jeg mener vi må prøve å finne sammen. Mitt poeng er det. Venstre har ikke kommet til Arbeiderpartiet, satt seg ned, og sagt: «Vi vil gjerne legge ut på bordet våre vurderinger av dette spørsmålet, ha dere med på en løsning.»
  Journalist: Men hun skriver at hun tok det opp med deg på det vaffelmøtet du sa at det ikke hadde blitt diskutert.
  Jonas Gahr Støre: Men da har jeg en annen oppfatning av det.
 • «Så ser vi at i den såkalte 'asylbarnsaken' vi har hatt nå – en sak som engasjerer veldig mange. Jeg lytter til de som sier at Ap burde være klarere, men forstå også det at her har vi vært et parti som har vært utenfor regjeringen og to partier. De har gått ut og inn, forhandlet, opp og ned, om enigheten seg imellom. Der har ikke vi hatt noen stor plass. Det har ikke vært stortingssak, men en sak mellom dem. Det jeg forsøker å bidra med nå, er klarhet. Det er viktig at regelverket er tydelig og blir behandlet på en ordentlig måte – er at forskriften regjeringen endelig klarte å utfordre, den utfordrer ikke vi. Nå er det grunnlaget til stede for hvordan vi behandler den.»

Om multikultur

[rediger]
 • «Mennesker som vokser opp uten mangfold, får et varig handikap når de skal ut og møte en mangfoldig verden i ettertid.»
  • Furuset, FN-dagen (24. oktober 2010)

Om dialog og makt

[rediger]
 • «Grunnlaget for å kunne føre dialog om vanskelige spørsmål er at du også er rede til å bruke makt når det trengs. [Det har] aldri vært noe tvil om at det har vært Norges holdning. Og vi er til og med gode til begge deler.»

Om ytringsfrihet

[rediger]

Om å gi klare svar

[rediger]
 • «Jeg er leder for et stort parti, og da er det viktig å utløse kreftene i det partiet, ideene i det partiet. Jeg skal ikke ha alle svarene, i alle fall ikke på gale tidspunkt. Ideen med et landsmøte er at svarene kommer her, veldig mange av dem. Jeg gir svar, men ikke minst gir landsmøtet svar. Det er 600 forslag som har kommet inn her. Vi har det første digitale landsmøtet slik at det som normalt ville være 2–3 kilo per delegat ligger nå på et nettbrett foran hver av dem. Så her kommer det til å komme politikk og svar. Dette er trinn én. Så skal vi ha et landsmøte til før neste stortingsvalg, så vi har en plan om å utvikle politikk og tar hintet om at vi tapte et valg i 2013. Så vi trenger ny politikk – og da er landsmøtet et av de flotteste verkstedene vi kan bruke til det.»

Diverse

[rediger]
 • «140 tegn er en nyttig øvelse i å fatte seg i korthet!»
 • «Jentelandslaget er enestående forbilder for barn som skal spille fotball. Hvis jenter kan like Messi, ser jeg ingen grunn til at gutter ikke skal kunne like Guldbrandsen eller Hegerberg.»

Eksterne kilder

[rediger]


Norges statsministre
Frederik Stang (1873–80) · Christian Selmer (1880–84) · Christian Schweigaard (1884) · Johan Sverdrup (1884–89) · Emil Stang (1893–95) · Francis Hagerup (1895–98) · Johannes Steen (1898–1902) · Otto Albert Blehr (1902–03) · Francis Hagerup (1903–05) · Christian Michelsen (1905–07) · Jørgen Løvland (1907–08) · Gunnar Knudsen (1908–10) · Wollert Konow (1910–12) · Jens Bratlie (1912–13) · Gunnar Knudsen (1913–20) · Otto B. Halvorsen (1920–21) · Otto Albert Blehr (1921–23) · Otto B. Halvorsen (1923) · Abraham Berge (1923–24) · Johan Ludwig Mowinckel (1924–26) · Ivar Lykke (1926–1928) · Christopher Hornsrud (1928) · Johan Ludwig Mowinckel (1928–31) · Peder Kolstad (1931–32) · Jens Hundseid (1932–33) · Johan Ludwig Mowinckel (1933–35) · Johan Nygaardsvold (1935–45) · Einar Gerhardsen (1945–51) · Oscar Torp (1951–55) · Einar Gerhardsen (1955–63) · John Lyng (1963) · Einar Gerhardsen (1963–65) · Per Borten (1965–71) · Trygve Bratteli (1971–72) · Lars Korvald (1972–73) · Trygve Bratteli (1973–76) · Odvar Nordli (1976–81) · Gro Harlem Brundtland (1981) · Kåre Willoch (1981–86) · Gro Harlem Brundtland (1986–89) · Jan P. Syse (1989–90) · Gro Harlem Brundtland (1990–96) · Thorbjørn Jagland (1996–97) · Kjell Magne Bondevik (1997–2000) · Jens Stoltenberg (2000–01) · Kjell Magne Bondevik (2001–05) · Jens Stoltenberg (2005–2013) · Erna Solberg (2013–2021)  · Jonas Gahr Støre (2021–)