Hopp til innhold

Afrikas historie

Fra Wikiquote

Sitat frå Afrikas Historie av Jarle Simensen, 2004.

Kapittel 1: Et kontinent blir bosatt [rediger]

Side 41:

 • "Et grunnleggende årsaksforhold i afrikansk historie sør for Sahara har vært lav befolkningstetthet ..."

Kapittel 3: Vest-Afrika før møtet med europeerne[rediger]

Side 89-90:

 • "hvorfor riksdannelsene i Sudanbeltet ikke kunne bestå og utvikle seg til permanente storstater. En årsak kan ligge i mangelen på naturlige grenser, ..."

Kapittel 4: Øst-Afrika og det sørlige Afrika før møtet med europeerne[rediger]

Side 107:

 • "Enkelte fedriftsfolk, som masai, turkana og somali, hadde en desentralisert og demokratisk samfunnsordning..."

Kapittel 5: Den portugisiske ekspansjonen og den atlantiske slavehandelen, 1500-1800[rediger]

Side 121:

 • "Etter at de arabiske erobrerne var slått tilbake fra Spania og Portugal på 1200- og 1300-tallet, førte begge landene kampen over til Afrika..."

Kapittel 6: Afrika på 1800-tallet. Vest og øst[rediger]

Side 161:

 • "Men det store tankekorset for alle ideer om indre modernisering og uavhengighet var den afrikanske splittelsen i små politiske enheter..."

Kapittel 7: Afrika på 1800-tallet. Sør og nord[rediger]

Side 181:

 • "trent til å kjempe i tette rekker og faste formasjoner ("oksehodet"). Hensikten med denne angrepsformen var å knekke motstanderne for bestandig, en ny ide i afrikansk stridstenkning..."

Kapittel 8: Kolonierobring og tidlig kolonitid, 1880-1920[rediger]

Side 220:

 • "Når franskmennene rykket fram langs Niger etter 1876, ble britene langs kysten av Vest-Afrika redd for å bli avstengt fra innlandet og rykket mot nord..."

Kapittel 9: Koloniperioden. Samfunnsendring, 1920-1950[rediger]

Side 260:

 • "Den mest imponerende jordbruksframgangen skjedde i form av økt matproduksjon for en raskt økende befolkning..."

Kapittel 10: Nasjonalisme og avkolonisering[rediger]

Side 301:

 • "selve ordningen med frie valg gav utviklingen en helt ny dynamikk. I valgkampanjer førte indre afrikansk rivalisering nesten alle steder til at det framstod flere partier,..."

Kapittel 11: Uavhengighet og krise, 1960-1990[rediger]

Side 331:

 • "Utbrytingsforsøkene kastet interessant lys over nasjonsproblemet i Afrika. Ingen av dem ble begrunnet ved å henvise til nasjonalitetsprinsippet..."

Kapittel 13: Sør-Afrika i det 20. århundret[rediger]

Side 392:

 • "Ved århundreskiftet var det en bitter konkurranse mellom afrikanske og europeiske bønder på det nye markedet for matvarer som gruveøkonomien og byveksten skapte..."